“MAMA, ENCARA QUE TIENGA PENE PUEDO ESTAR UNA NINA?”

Hue tos quereba charrar d’un tema que, poquet a poquet, va preniendo-ie as carreras. Y, con tot y con ixo, no ye suficient ta que as lais amilloren.

Astí tos deixo a historia d’os pais de Lucía, una nina transexual de tres anyos, y vusatras ya pensatz rematanzas d’isto.

Abigail Labayen asegura que a suya filla, a qui baltizoron como Luken (Lucas en euskera), le soltó ixa frase quan solament teneba tres anyos.

«Dende siempre le heba feito goi socialment o femenín: os chuguetz, os disbraces, os vestius… Prencipió como un chuego a o que no metiemos obchección, pero con tres anyos comencipió a fer servir o castellán en casa pa poder clamar-se en femenín, porque o euskera, que ye o que charra con nusatros, os adchectivos son neutros. Deciba: ‘Soi guapa, soi una nina…’».

Abigail Labayen, 33 anyos, y o suyo mariu, Agustín Arandia, 36 anyos, os dos incheniers, pais de quatre ninos d’entre siet y tres anyos, se metioron alavez a buscar información sobre o que le sucedeba. Charroron con a Asociación Chrysallis, que agrupa a familiars de menors transexuales, y con atros especialistas, de traza que quan Lucía fació a pregunta «Amá, encara que tienga pene puedo estar una nina?» a suya mai tenió platero qué responder-le: «Le dicié: ‘Sí, puetz estar una nina, Lucía. Existen ninas con natura y ninas con pene’. Y a cara de goi que metió con solament tres anyos… Son d’ixos detalles que te fan saber que no nos somos entivocando».

Porque os pais estioron dillá d’a reconoixencia a la suya filla que podeba estar o que querese y o 24 de setiembre pasau, quan Lucia encara teneba quatro anyos solicitoron a un chudgau de Tolosa (Gipuzkoa) que le permitise a la chicota cambiar o nombre de Luken por o de Lucía en o Rechistro Civil y por tanto en toda a suya documentación.

Encara que l’auto no ha trascendido dica agora, o chudgau d’instrucción 3 de Tolosa resolvió solament un mes dimpués, o 28 d’octubre, a favor d’a petición emparando-se en los informes medicos y en os testimonios d’os suyos profesors y dica o de l’alcaldesa d’Asteasu, o lugar d’1.500 habitants a on viven. «Luken presienta un quadro clinico de disforia de chenero, que implica en o menor a existencia d’una identidat femenina que exterioriza, no solament fisicament, si no en o suyo comportamiento, manimenos a suya curta edat, estando tractau como muller», diz l’auto.

D’iste modo, Lucía se convertiba en a persona transexual de menor edat que aconsigue o cambeo de nombre en o Rechistro Civil en Espanya. A lo menos 30 menors l’heban aconseguiu dinantes, pero garra tant choven como ella.

«Fa un anyo fació o tránsito social a nina en totz costaus. O medico de familia prencipió a tractar-la como nina y por o suyo nombre. No tenebanos intención de pedir a tramitación legal porque no veyebanos necesidat. Pero sucedeba, por eixemplo, que o pediatra la tractaba en femenín pero ella veyeba las recetas con nombre de mocet y ixo le feba mella, a ella y a os suyos chirmans mayors, que tamién sufriban. Se daban istas situacions cutianas que, encara que explicabas, causaban ansiedad a os ninos. Y os amigos nos deciban: ‘Si itz en un avión, qué pasa? Porque tiene nombre masculín pero a suya apariencia ye de nina’».

A normalidat que refiere Abigail sobre cómo han encaixau os suyos fillos o cambeo de chenero d’a chirmana ye sorprendent: «De feito, o nombre de Lucía lo trigoron entre os chirmans. Estió en os Nadals de 2014. Ella dició: “Igual cal cambear-me o nombre”. Y ells le daban ideyas dica que o mayor dició “Lucía”, y a ella le fació asabelo de goi encara que nos fació una petición: “Soi una nina con pene pero me sigo clamando Luken”. Un mes dimpués, yeranos veyendo a cinta Frozen y dició: ‘Mama, quiero que manyana clametz a l’escuela y digatz que me clamen Lucía. Ya soi parada pa fer frent a burlas’. Con quatro anyos! Ye que la escuitas charrar y te sorprende a madurez con a que expresa os suyos sentimientos».

Unatra frase habitual que Lucia -pa qui l’afer d’o suyo chenero quedó apanyau o día que le cambioron o nombre en o penchador d’o colechio- repite a vegadas como un mantra ye: «Amá, quan naixietz me miretz o pitilín y pensetz que yera un nino, pero agora me miratz o corazón y sabetz que soi una nina».

Respective a o futuro d’a chicota, sobre si emprenderá o cambeo fisico y quán, Abigaíl diz: «O suyo pai y yo somos espectadors, o que imos a fer ye informar-la y emparar-la». Por o que sí van a luitar, aseguran, ye por sacar a “M” de “masculín”que luz en o suyo DNI chunto a o nombre de Lucía. Pa o cambeo de chenero en a documentación se requiere estar mayor d’edat y a lo menos dos anyos de tractamiento hormonal u a operación de cambeo de sexo.

«Si a mía filla sigue con ixe DNI y en istos anyos quiere participar en l’equipo femenín de qualsiquier esporte, podrá fer-lo? Porque a suya documentación diz que o suyo chenero ye masculín, y ixo ye muit duro», diz a suya mai.

 

.Borinera Fura.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s